BEVIDST SKABELSE

SÅDAN BLIVER DU ET BEDRE MENNESKE, DER BEVIDST SKABER BEDRE RESULTATER

Hvad


Hvad er Bevidst Skabelse?

Bevidst Skabelse er en fusion af videnskabens landvindinger og spirituelle erfaringspraksisser.
Kvantefysikken og teorien om det forenede felt viser at universet fundamentalt er forenet og overfladisk forskelligt, hvilket er det samme som spirituelle praksisser har sagt i 4.000 år.
Nyere hjerneforskning om hjernens plasticitet har dokumenteret at vi kan erkende og opleve universets naturlige lovmæssighed via meditation og derved blive bevidste om hvordan vores overbevisninger og tanker skaber vores liv.
Det hele samles i en nyskabende udviklingsmetode.
Samlet en kraftfuld cocktail der transformere i positiv retning.

Hvorfor


Udbytte og fordele af Bevidst Skabelse:

•    Tilfører nye samarbejdsformer, metoder og værktøjer
•    Inspirerer til nytænkning
•    Motiverer til kreativitet og innovation
•    Øger iderigdommen
•    Skærper sammenhængstænkning
•    Giver nye indsigter i moderne videnskab
•    Indlæring af nye kompetencer baseret på hjerneforskning
•    Styrker teams, samarbejde og arbejdsglæde
•    Forbedre sundheden
•    Øger livskvaliteten
•    Giver mindre sygefravær
•    Mindsker stress

  • Spiritualitet
  • Skabelse
  • Hjernen
  • Ledelse

Hvordan


Bevidst Skabelse på 3 måder

Du og dine kollegaer kan lære Bevidst Skabelse på 3 forskellige måder.
Et foredrag der fortæller om videnskabens nyeste resultater indenfor det forenede felt, spirituelle praksisser, hjerneforskning og moderne ledelsesværktøjer, der giver dig grundlaget for positive fornyelser og udvikling.
Et halvdags seminar hvor du lærer at lærer at bruge resultaterne fra videnskaben, hjerneforskningen, spirituelle praksisser og ledelsesværktøjerne i din hverdag privat og i arbejdsliv.
Et heldags kursus hvor du og dine kollegaer lærer det hele og samtidig bruger det til bevidst at skabe åndelige, kulturelle og sociale fornyelser.

  • Videnskab
  • Metoder
  • Hjernen